Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2007

Απαντητική επιστολή στο πέος...

Αγαπητό πέος, μετά από προσεκτική επεξεργασία και έλεγχο του αιτήματός σας, η διοίκηση κατέληξε στο συμπέρασμα να το απορρίψει γιατους εξής λόγους:

1. Δεν εργάζεστε σε οκτάωρη βάση. 2. Αποκοιμάστε μετά από
σύντομο χρόνο εργασίας. 3. Δεν ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες της διοίκησης. 4. Δεν εργάζεσθε πάντοτε εκεί που σας έχει υποδειχθεί αλλά περιφέρεστε συχνά σε άλλους χώρους. 5. Συχνά δεν αναλαμβάνετε πρωτοβουλία αλλά πρέπει νασας πιέσουν και να σας χειριστούν φιλικά πριν αναλάβετε εργασία. 6. Αφήνετε πίσω σας το χώρο εργασίας σας πολύ βρώμικο,όταν αποχωρείτε από αυτόν. 7. Δεν τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας, πχ. ναφοράτε ενδυμασία προστασίας. 8. Βγαίνετε σε σύνταξη πολύ πριν τα 65. 9. Δεν κάνετε διπλοβάρδιες. 10. Μερικές φορές εγκαταλείπετε το χώρο εργασίας σας που σας υποδείχθηκε, χωρίς η εργασία σας να έχει ολοκληρωθεί. 11. Σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, σας έχουμε δει να εγκαταλείπετε συχνά το χώρο εργασίας μεταφέροντας δύο σάκους που φαίνονται πολύ ύποπτοι!

Δεν υπάρχουν σχόλια: